12V


Formalia

Koncept
Dokumentation
Kontrakt
Manualer

Konstruktion

Skrov
Köl
Roder
Däck

Inredning

Layout
Material
Utrymmen

Rigg

Stående
Löpande
Däck
Segel

Teknik

Vatten
Värme
Avlopp
Ventilation
Kyla

Elektronik

Datorer
Instrument

El

12V
230V
Lagring
Generering

Utrustning

Lös
Fast
Säkerhet
Multimedia

Motor

Huvudmotor
Propeller
Bränslesystem


Index

 • Komplett 12V-system
 • Komplett 24V-system
 • Komplett 230V-system
 • Inkommande inverter
 • 230V generator
 • Släpgenerator
 • Vindgenerator
 • Solceller
 • Kabelstegar och kanalisation
 • Alla kablar märkta
 • Undercentraler i varje utrymme
 • Kraftig jordlina som sammanbinder jordplintar runt om i båten
 • 12V laddare (från 230V)
 • 24V laddare (från 230V)
 • Omkopplare för inkommande 1 eller 3-fas
 • Alla lanternor skall vara av diodtyp
 • En stor del av belysning inne i båten skall vara av diodtyp
 • Batteriladdaren skall också fungera som inverter
 • Isolertransformator skall finnas
 • Undervattensbelysning
 • Allt kablage skall vara förlagt på kabelstege i båtens längdriktning och vid tvärsgående i kabelkanaler. En kabelstege övergång ifrån SB till BB skall finnas.
 • Alla kablar skall vara av mångtrådigtyp och förtennad
 • Alla skarvar skall vara pressade - ej skruvade
 • All koppling skall ske via VDU-plint monterade på skena i kappsling.
 • Undercentral i varje hytt
 • Tre batteribankar (förbrukning, motor, elektronik/nöd)


Till början | Skriv ut
Ändrad: 2011-02-08 13:26 / Visad: 5477 gånger.