Material


Formalia

Koncept
Dokumentation
Kontrakt
Manualer

Konstruktion

Skrov
Köl
Roder
Däck

Inredning

Layout
Material
Utrymmen

Rigg

Stående
Löpande
Däck
Segel

Teknik

Vatten
Värme
Avlopp
Ventilation
Kyla

Elektronik

Datorer
Instrument

El

12V
230V
Lagring
Generering

Utrustning

Lös
Fast
Säkerhet
Multimedia

Motor

Huvudmotor
Propeller
Bränslesystem


Index

Träarbeten

  • Allt lodrätt trä skall om det slutar mot skrovet vara fäst mot skrovet
  • Alla träytor, och då speciellt ändträ/kortsidor, skall vara epoxibehandlade eller lackerade (även om de sitter dolt monterade)
  • Trä som normalt ej är synligt skall vara målat med ljus epoxifärg
  • Träslag - teak.
  • Ytor som kommer att beröras ofta skall vara utförda med blanklack
  • Övriga lackerade ytor skall vara utförda med mattlack (halvmatt?)
  • Träarbeten utomhus skall ej vara lackerade


Till början | Skriv ut
Ändrad: 2011-02-08 13:26 / Visad: 5050 gånger.