Skrov


Formalia

Koncept
Dokumentation
Kontrakt
Manualer

Konstruktion

Skrov
Köl
Roder
Däck

Inredning

Layout
Material
Utrymmen

Rigg

Stående
Löpande
Däck
Segel

Teknik

Vatten
Värme
Avlopp
Ventilation
Kyla

Elektronik

Datorer
Instrument

El

12V
230V
Lagring
Generering

Utrustning

Lös
Fast
Säkerhet
Multimedia

Motor

Huvudmotor
Propeller
Bränslesystem


Index

 • Skrovet skall vara uppdelat i minst 3 sektioner som kan stängas av och göras i princip vattentäta
 • Inga detaljer (så som peke eller ankare) får sticka ut utanför skrovet varken i fören eller aktern.
 • Alla "kanter" på skrovet skall vara väl rundat för att så långt som möjligt göra det skyddat för skador.
 • Skrovet skall vara utrustad med en utbytbar avbärarlist utmed hela dess längd.
 • Akterspegeln skall ha en integrerad badplattform.
 • Möjlighet att lyfta skrovet i 4 knapar placerade midskepps
 • Reling istället för relingslist med dränage via slang som mynnar ut under vattenytan. Dränaget skall kunna kopplas om till en särskild "regnvattentank".
 • Skrovet skall vara byggt med mycket tjockt distansmaterial
 • Ingjutna fönster (eller fiberoptik) för att innifrån kunna granska köl, propeller och roder
 • Gjordplatta
 • Kopparplatta för värmeväxlare
 • Inga halkipar
 • Röret för hjärtstocken skall vara massivt, kraftigt, extremt väl fastsatt och mynna ut så långt som möjligt ovanför vattenytan.


Till början | Skriv ut
Ändrad: 2011-02-08 13:26 / Visad: 5325 gånger.